ATM grupa

MENU
Emil Dłużewski

Emil Dłużewski

Członek Zarządu

Emil Dłużewski ma wykształcenie wyższe (magister). Studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na kierunku: Finanse i Bankowość. Ukończył także studia podyplomowe na Uniwersytecie w Białymstoku, na Wydziale Ekonomicznym, kierunek: Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Emil Dłużewski ukończył również program naukowy „Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa”, organizowany przez Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Posiada także certyfikat księgowy wydany przez Ministerstwo Finansów na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych (nr certyfikatu 26713/2008).

Kariera zawodowa

 • w roku 2001

  w AmerLease S.A. w Warszawie jako Analityk Finansowy

 • w latach 2002 – 2006

  w Veolia Transport Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako Kontroler Finansowy

 • w latach 2006 – 2007

  w Dalkia Polska S.A. (obecnie Veolia Energia Polska S.A.) w Warszawie jako Zastępca Dyrektora Finansowego/Główny Księgowy

 • w latach 2007 – 2008

  w Trader.com (Polska) Sp. z o.o. w Warszawie jako Dyrektor Finansowy, Główny Księgowy

 • w latach 2008 – 2010

  w Direct Insurance Services Center Sp. z o.o. w Warszawie jako Dyrektor Finansowy, Prokurent

 • w latach 2010 – 2013

  w Euro 2012 Polska Sp. z o.o. oraz EURO WOLONTARIAT Polska Sp. z o.o. w Warszawie jako Finance Manager

 • w latach 2013 – 2015

  w ATM Grupa S.A. w Bielanach Wrocławskich jako Dyrektor Finansowy spółek zależnych

 • w latach 2014 oraz 2016 – 2020

  w ATM System sp. z o.o. w Bielanach Wrocławskich oraz w ATM Studio w Warszawie jako Członek Zarządu

 • w roku 2020

  w Production Services Poland Sp. z o.o. w Warszawie jako Prezes Zarządu

 • w roku 2020

  w ATM Grupa S.A. w Bielanach Wrocławskich jako Dyrektor Finansowy