ATM grupa

MENU

Praca

Oferty pracy

Przy aplikacji wymagamy przesłania CV z następującymi zapisami:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ATM Grupa S. A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa
Światy 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.”

lub

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ATM Grupa S. A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Dwa
Światy 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach ATM Grupa S.A.”

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych:

  • 1. Administratorem danych osobowych jest ATM Grupa S. A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Dwa Światy 1. Kontakt z Administratorem w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest również pod adresem e-mail: ado@atmgrupa.pl
  • 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, a w kolejnych naborach także na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a) RODO). Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie danych osobowych.
  • 3. Dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane będą wykorzystywane przez 18 miesięcy.
  • 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być osoby lub podmioty współpracujące z ATM Grupa S. A. przy rekrutacji do pracy, w tym podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii.
  • 5. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody to przysługuje także prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • 6. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy może być niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.

MONTAŻYSTA

Wrocław

Dowiedz się więcej

REKWIZYTOR/SCENOGRAF Z DOŚWIADCZENIEM NA PLANIE

Wrocław i okolice

Dowiedz się więcej

ASYSTENT KOSTIUMOGRAFA Z DOŚWIADCZENIEM NA PLANIE

Wrocław i okolice

Dowiedz się więcej

SCRIPT Z DOŚWIADCZENIEM NA PLANIE SERIALU

Wrocław i okolice

Dowiedz się więcej

ASYSTENT KIEROWNIKA PRODUKCJI

Wrocław

Dowiedz się więcej

LOCATION SCOUT

Wrocław

Dowiedz się więcej

SCRIPT

Wrocław

Dowiedz się więcej

REALIZATOR DŹWIĘKU NA PLANIE

Wrocław

Dowiedz się więcej

CHARAKTERYZATORKA

Wrocław

Dowiedz się więcej

ILUSTRATOR MUZYCZNY

Wrocław

Dowiedz się więcej

REALIZATOR DŹWIĘKU POSTPRODUKCJI

Wrocław

Dowiedz się więcej

CHARAKTERYZATORKA / II KOSTIUMOGRAF

Wrocław

Dowiedz się więcej