ATM grupa

MENU

Praca

Oferty pracy

Przy aplikacji wymagamy przesłania CV z następującymi zapisami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1 (dalej: „ATM Grupa”) w celu rekrutacyjnym, które to dane udostępnione są dla ATM Grupy przeze mnie osobiście – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej: „RODO”)1,

Oświadczam, że zostałam /em poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1, adres e-mail: ado@atmgrupa.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu objętym zgodą, tj. w celu rekrutacyjnym, na podstawie RODO – art. 6 ust 1 lit. a), b) oraz lit. f) – prowadzenie rekrutacji.
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji, a po tym czasie zostaną usunięte, chyba że udzielona zgoda zostanie przeze mnie wcześniej cofnięta.
6. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty współpracujące z ATM Grupą przy rekrutacji do pracy w ATM Grupa lub inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
4. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
7. Podanie moich danych ATM Grupie jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.

Podanie danych kontaktowych, takich jak: numeru telefonu oraz adresu e-mail jest dobrowolne

Przy aplikacji możesz skorzystać z naszego wzoru CV. Aplikacje prosimy wysyłać na adres praca@atmgrupa.pl

Stylista fryzur

Wrocław

Dowiedz się więcej

Praktykant dla realizatora dźwięku

Wrocław

Dowiedz się więcej

II kierownik produkcji

Wrocław

Dowiedz się więcej