ATM grupa

MENU

Praca

Oferty pracy

Przy aplikacji wymagamy przesłania CV z następującymi zapisami:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1 (dalej „ATM Grupa”) w celu rekrutacyjnym, które to dane udostępnione są dla ATM Grupy przeze mnie osobiście (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2016 r., poz. 922, a od 25 maja 2018 r. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, adres-email, nr telefonu, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, języki, posiadane uprawnienia i certyfikaty.

Oświadczam, że zostałam /-łem poinformowany o tym, że:
1. Administratorem danych osobowych jest ATM Grupa S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, 55-040 Kobierzyce, ul. Dwa Światy 1, adres email:ado@atmgrupa.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu objętym zgodą.
3. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.
4. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych osobowych  (Urząd Ochrony Danych Osobowych).
5. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania zgody, a po tym czasie usunięte, chyba że udzielona zgoda zostanie przeze mnie wcześniej cofnięta.
6. Odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby lub podmioty współpracujące z ATM Grupą przy rekrutacji do pracy w ATM Grupa.
7. Podanie moich danych ATM Grupie jest dobrowolne.
8. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.*

Zwracamy szczególną uwagę na nieprzesyłanie zdjęć o ile nie jest to zaznaczone w ofercie pracy.

Przy aplikacji możesz skorzystać z naszego wzoru CV. Aplikacje prosimy wysyłać na adres praca@atmgrupa.pl

Obecnie brak ofert.