ATM grupa

MENU

Informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu

16.11.2023 WSPARCIE FINANSOWE PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ

W dniu 16 listopada 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy ATM Grupa S.A. a Polskim Instytutem Sztuki Filmowej o dofinansowanie zadania: produkcja (prowadzona w ramach koprodukcji) utworu audiowizualnego – serialu fabularnego pod roboczym tytułem „Podolsky”.

Film realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wartość dofinansowania: 6 066 816,00 PLN

Całkowita wartość zadania: 25 278 400,00 PLN

18.05.2023 WSPARCIE FINANSOWE PRODUKCJI AUDIOWIZUALNEJ

W dniu 18 maja 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy ATM Grupa S.A. a Polskim Instytutem Sztuki Filmowej o dofinansowanie zadania: produkcja (prowadzona w ramach koprodukcji międzynarodowej) utworu audiowizualnego – filmu fabularnego pod roboczym tytułem „Jedźmy nikt nie woła”.

Film realizowany w Polsce ze wsparciem finansowym na podstawie ustawy o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej, przyznanym przez Polski Instytut Sztuki Filmowej ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Wartość dofinansowania: 1 470 404,42 PLN

Całkowita wartość zadania: 7 017 340,70 PLN