ATM grupa

MENU

Kontakt

ATM Grupa S.A.

ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie, poczta Kobierzyce

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000157203, NIP: 897-10-08-712

Kapitał zakładowy: 8.430.000,00 zł (opłacony w całości).

Dane kontaktowe

Biuro we Wrocławiu

ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie

 +48 71 776 47 00
 +48 71 776 47 01
 atm@atmgrupa.pl

Biuro w Warszawie

ul. Wał Miedzeszyński 384
03-994 Warszawa

 +48 22 507 97 00
 +48 22 507 97 11
 atm.warszawa@atmgrupa.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Sekretariat

 +48 71 776 47 00
 +48 71 776 47 01
 sekretariat@atmgrupa.pl

Sekretariat Zarządu

 +48 71 776 47 10
 sekretariat.zarzadu@atmgrupa.pl

Relacje inwestorskie

 +48 71 77 64 710
 +48 71 77 64 701
 relacje.inwestorskieatmg@atmgrupa.pl

Kontakt dla mediów

Sylwia Cieślak
PR manager, ATM Grupa S.A.

  +48 22 507 97 21
solech@atmgrupa.pl

Marta Lipecka
Komunikacja z mediami, Studio A

 +48 663 770 466
 mlipecka@atmgrupa.pl

Wybierz dział

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

ATM GRUPA S.A. nie pobiera od uczestników opłat za udział w programach ani castingach.

W związku z docierającymi do nas wiadomościami o próbach podszywania się pod ATM Grupa S.A. informujemy, że ATM GRUPA S.A. nie pobiera od uczestników i potencjalnych uczestników ŻADNYCH opłat za udział w programach czy castingach do tych programów.

Apelujemy o ostrożność.

X