Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej naszej Spółki wchodzą:

Tomasz Kurzewski  2000 x 3000 - kolor
Tomasz Kurzewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Michalak - fot. GG - kolor
Marcin Michalak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Barbara Pietkiewicz - fot. GG - kolor
Barbara Pietkiewicz
Członek Rady Nadzorczej
Piotr Stepniak - fot. GG - kolor
Piotr Stępniak
Członek Rady Nadzorczej
Artur Hoffman - fot. GG - kolor
Artur Hoffman
Członek Rady Nadzorczej