Marcin Michalak - fot. GG - kolor

Marcin Michalak

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Marcin Michalak posiada wykształcenie wyższe techniczne (dr inż.) – ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

Kariera zawodowa

timeline_pre_loader

w latach 1973-1988

na Politechnice Wrocławskiej – początkowo asystent, a następnie adiunkt

od roku 1989

prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą P.P. Metalplast

w latach 2004-2007

w Topacz Investment Sp. z o.o. – Prezes Zarządu