Kontakt

ATM Grupa S.A.

ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie, poczta Kobierzyce

Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000157203, NIP: 897-10-08-712

Kapitał zakładowy: 8.430.000,00 zł (opłacony w całości).

Dane kontaktowe

Biuro we Wrocławiu

ul. Dwa Światy 1
55-040 Bielany Wrocławskie

+48 71 776 47 00
+48 71 776 47 01
atm@atmgrupa.pl

Biuro w Warszawie

ul. Wał Miedzeszyński 384
03-994 Warszawa

+48 22 507 97 00
+48 22 507 97 11
atm.warszawa@atmgrupa.pl

Skontaktuj się z nami

Sekretariat

+48 71 776 47 00
+48 71 776 47 01
sekretariat@atmgrupa.pl

Sekretariat Zarządu

+48 71 776 47 10
sekretariat.zarzadu@atmgrupa.pl

Relacje inwestorskie

Paweł Tobiasz
Członek zarządu, ATM Grupa S.A.

+48 71 77 64 710
+48 71 77 64 701
relacje.inwestorskie@atmgrupa.pl

Public relations

Katarzyna Madey
PR Manager

+48 608 445 590
+48 22 507 97 11
kmadey@atmgrupa.pl

Kontakt dla mediów

Paulina Wajdziak
Komunikacja z mediami, ATM Grupa

601 793 915
pwajdziak@atmgrupa.pl

Marta Lipecka
Komunikacja z mediami, Studio A

+48 663 770 466
mlipecka@atmgrupa.pl

[contact-form-7 id=”6″]